Ortaokul

Sınavlara Hazırlıyoruz

Ortaokul programımız öğrencilerimizi hayata ve bir üst öğrenime hazırlayan, akademik başarısının yanı sıra kendi yetenek, beceri ve özelliklerinin farkında olan, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyici bir anlayış doğrultusunda oluşturulmuştur.

5. sınıftan itibaren LGS’ye yönelik akademik ve motivasyon içerikli çalışmalar yapıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizin gelişimlerini takip ediyor eksikliklerinin giderilebilmesi için çözümler üretiyoruz. 8. Sınıfta hafta sonu kurslarımızla öğrencilerimizi sınavlara hazırlıyor, yapılan tüm çalışmaları sınıf danışman öğretmenleri ve okul rehber öğretmenleri tarafından yakından takip ederek, velilerimiz bilgilendiriyoruz.

    Robotik-Kodlama derslerimizle algoritmik düşünce sistemi ile kodladıklarımızı, robotlar üzerinde geliştiriyoruz. İnovasyonla hayata değer katacak hale getiriyor üç boyutlu düşünüyor ve tasarlıyoruz. Teknolojiye hâkim, karşılaştıkları problemlere hızlı çözümler getirebilen, geleceği kurgulayabilen, hayal kuran ve yeni teknolojiler üretebilecek bireyler yetiştiriyoruz.

    Karakter eğitimi çalışmalarıyla sorumluluklarının bilincinde olan, insan hak ve hürriyetlerine saygı gösteren, empati kurabilen, vatanını seven, bağımsız olarak bir bayrak altında yaşamanın mutluluğunu hisseden ve manasını bilen, paylaşımcı, cömert ve sevgi yüklü insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

    Okuyan okumayı seven kendine felsefe edinen nesiller yetiştirme azmiyle her yıl kazanımlar çerçevesinde kitaplar seçerek, öğrencilerimizi yazarlarıyla buluşturuyoruz.

    Sosyal Etkinliklerde, sportif müsabakalarda, gösterilerde her öğrencimizin içindeki beceriyi ortaya çıkarması için teşvik ediyor, özgüvenlerinin gelişmesini amaçlıyoruz. Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamak için her yıl farklı il içi / dışı gezi, gözlem etkinlikleri düzenliyoruz.