Ortaokul Ölçme ve Değerlendirme

Ortaokul Ölçme ve Değerlendirme

Sonuç Odaklı Çalışıyor ve Geri Bildirimlerde Bulunuyoruz

Bayramlar Koleji İlkokul Eğitim Programı, öğrenme sevgisini aşılayan, akademik eğitimle birlikte uyguladığımız programlarla öğrenmeyi eğlenceli hale getiren, mutlu, araştırmacı, kişisel özelliklerinin farkında olan ve öğrencilerimizin her yönden gelişimini destekleyen bireyler yetiştirmek üzerine kurulmuştur. 

Bayramlar Koleji Ortaokulunda  Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarını eğitim-öğretim sürecinin önemli bir parçası olarak kabul ederiz. Eğitim programının niteliklerini belirlemek, öğrencilerimizin akademik gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla değerlendirmeler yaparız.

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlamak üzere ‘Hazır Bulunuşluk Sınavı’ uygularız

Her dönem başında okulumuza yeni gelen öğrencilerimize ‘İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’ uygularız. Bu sınavla, dil gelişim düzeylerini belirlemeyi ve etüt çalışmalarıyla öğrencilerimizin dil seviyelerini yükseltmeyi amaçlarız.

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini izleyebilmek amacıyla ölçme değerlendirme birimimizin planladığı çerçevede düzenli olarak seviye belirleme sınavları yaparız. Öğrencilerimize ilişkin ayrıntılı bilgileri öğretmen, veli ve öğrencilerimizle paylaşırız. Öğrencilerimizin bireysel gelişimleri ile sınıflarımızın ve okulumuzun genel gelişimini kesintisiz biçimde takip ederiz.

LGS hazırlıkları kapsamında destek programı planlananlar, hafta sonu kursları düzenleriz.  Sık aralıklarla yaptığımız değerlendirmelerle öğrencilerimizin eksik kazanımlarını belirler konuyla ilgili etüt çalışmaları yaparız.

Yazılı sınavları ilgili sınıf düzeyinde aynı sorular ile aynı gün uygularız. Ortak yazılı sınav hazırlıklarını öğretmenlerimizle birlikte yürütür; tüm yazılı sınavların analizleri yaparız.  Tekrar edilmesi gereken kazanımların sınıf genelinde tekrar edilmesini sağlarız.

Yönetim Kurulumuzun belirlediği kriter ve oranlar çerçevesinde okulumuzda burslu okumak isteyen öğrenciler için belirlenen tarihlerde ‘bursluluk sınavı ‘uygular ve sonucu velilerimizle paylaşırız.