Anaokulu Yabancı Dil

Okul Öncesi Dönemde İngilizce Öğretimindeki Hedeflerimiz

Eğlenceli bir dil eğitiminin ardından yaşam boyu bir dil eğitiminin temellerini atmak.
Diğer dillere ve milletlere karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak ve başka dillerin farkındalığını vardırmak.
Ders içinde yaptığımız İngilizce şarkılar, eğlenceli oyunlar ve tiyatro etkinlikleri ile onlara dili sevdirmek.
Dil öğrenimine karşı olumlu bir tutum geliştirmesi,
Yabancı dil öğrenimini günlük yaşamının doğal bir parçası olarak görmelerini sağlamaktır.

Bayramlar Koleji’nden mezun olan öğrencilerimiz burada oluşturdukları güçlü yabancı dil temeli sayesinde lise ve üniversitedeki eğitim hayatlarında da dil başarılarını devam ettirebilmektedir.

3-6 yaş aralığındaki çocuklarımızın sosyal, bilişsel ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda İngilizce Eğitim Programımızı hazırladık. Çocuklarımızın özellikle bu dönemde edinmesi gereken öğrenme alışkanlıklarını ve kişilik gelişimlerini destekliyoruz. Ayrıca özgüven ve özsaygılarını geliştirici ders içi etkinliklerle onları destekliyoruz. Bayramlar Koleji olarak amacımız çocuklarımızın eğitim hayatlarındaki bu ilk basamakta İngilizceyi sevdirebilmek ve iletişim aracı olarak İngilizceyi kullanabilmeleri için alt yapı oluşturmaktır. Bu süreçten keyif almaları, mutlu olmaları ve dile karşı olumlu bir bakış geliştirmeleri de bizler için çok önemlidir. Bunun için Anaokulunda 5 ders saati ile başlayan İngilizce eğitimimiz İlköğretim kademesine doğru 10 saate çıkmaktadır. Derslerde Cambridge yayınlarının Super Safari kitabı ile yaparak yaşayarak öğrenmelerini destekliyoruz. Ayrıca eğlenerek takip ettikleri Express Publishing yayınlarının ABC Mouse online platformu ile çocuklarımızı İngilizce öğreniminde destekliyoruz. Bayramlar Kolejinde, çocuklarımızın İngilizceyi yaşayarak daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmeleri için özenle ve dikkatle bir eğitim veriyoruz.