Anadolu Lisesi Rehberlik

Çok Yönlü Rehberlik Programı Uyguluyoruz

Rehberlik çalışmalarında, öğrencinin yaşına bağlı olarak içinde bulunduğu gelişim dönemi özellikleri göz önünde bulundurularak;

Beyin gelişimine bağlı zihinsel süreçleri, nörobilim ışığında çeşitli etkinliklerle desteklenir. Dil ve düşünce süreçlerinin gelişimi hedeflenir. Soyut, analitik düşünce ve akıl yürütme ile dil becerilerinin artması istenir. Duygusal ve sosyal gelişim süreçleri, tam olarak desteklenir. Öğrencinin olumlu benlik algısı edinmesi, kendine güvenmesi, çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurması ve sürdürebilmesi hedeflenir. Varsa negatif kaygılarının, ortadan kaldırılması amaçlanır. Kişinin üst gelişim basamağına sağlıkla geçmesi esastır.

Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi önleyici, destekleyici ve gelişimsel anlayışla hareket eder. Öğrenciyi tanıma destekleme ve geliştirme çalışmalarını yıl boyunca aktif olarak yürütür. Bu bağlamda yine öğrenci merkezli olmak üzere, öğretmen ve ebeveyn işbirliği ve koordinasyonunda, destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapar.

Öğrencinin bireysel özellikleri dikkate alınarak, sağlıklı kimlik oluşturulmasında olumlu benlik algısı, öz saygı, özgüven geliştirilmesi desteklenir.
Öğrencinin içinde bulunduğu ergenlik dönemine ait farkındalık geliştirmesi ve dönemin değişimlerine uyum sağlaması amaçlanır.
Öğrencinin ilişkilerinde yaşadığı problemlerde (ikili ve çoklu) gereken yardım sağlanarak, sorun çözme süreçleri desteklenir.
Öğrencilerle düzenli bireysel görüşmelerle kişisel gelişimlerinin desteklenmesi sağlanır.
Çeşitli konularda grup ve sınıf rehberliği çalışmaları yapılır.
Çeşitli eğitimler, seminerler ve davet edilen konuşmacılarla öğrencilerin bilgilenmeleri ve hayata dair bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.
Gerekli zamanlarda, veli rehberlik görüşmeleri yoluyla karşılıklı bilgi alışverişi sağlanır.
Kariyer belirleme ve planlamada; hedef belirleme, planlı ve verimli çalışma konularında gerekli öz denetim ve disiplin kazanmalarında destek olunur.
Öğrencinin akademik değerlendirmeleri yapılarak gereken yönlendirmeler yapılır.
Meslekleri tanıma ve uygun meslekleri seçme konularında gereken test ve yönlendirmeler yapılır.
Üniversiteye giriş sınavları hakkında gereken bilgilendirmeler her sınıf seviyesinde yapılır.
Hayata hazırlanmada, üst eğitim kurumlarını ilgilendiren Üniversiteleri tanıma, tercih edecekleri bölümler hakkında bilgi sahibi olma konusunda gereken tanıtımlar yapılır.
Üniversite tanıtım fuarı ve üniversite tanıtım gezileri düzenlenir.