Anaokulu

Eğitime Doğru Yerden Başlayın

Bayramlar Koleji Anasınıfı olarak öğrencilerimizin hayal güçlerini geliştirme, düşünce ve duygularını anlatabilme ve iletişim kurabilme becerilerini kazandırma, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlama ve öğrencilerimizi okul kavramını benimsemiş, okul sevgisi kazanmış bireyler olarak ilkokula hazırlamayı hedeflemekteyiz. 

Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için, Montessori, High Scope, Çoklu Zekâ Kuramı, Waldorf ve Reggio Modellerin sentezinden oluşturduğumuz eğitim programımız ile çocuklarımızın hem akademik hem de psiko-sosyal gelişimlerini ön planda tutan bir eğitim modelimizi iki başlık altında toplayabiliriz.

Science (Fen) & Social Studies (Sosyal Bilimler) Fen ve Sosyal Bilimler ders içeriği yıl içerisinde aylık olarak belirlenen üniteler doğrultusunda planlanır. Bu tema başlıkları içeriklere göre bazı aylar fen, bazı aylar sosyal bilimler konularına vurgu yapmaktadır. Haftalık ders programında temaya ait dersler fen & sosyal bilimler adı altında işlenir. 

Maths (Matematik) Matematik konuları öğrenci yaş grubu temel alınarak basitten karmaşığa doğru planlanır. Haftalık ders programlarında yaş gruplarına göre ders saatleri farklılık gösterir. Hedeflenen beceri bazlı modüler yaklaşımla öğrenciler; Araştırarak Öğrenme, Deney Yaparak Öğrenme, Sanat Yoluyla Öğrenme, Doğa ile Öğrenme, Üst Düzey Düşünme Becerileri, Sayı bilgisi ve Matematik Görevleri, SosyalÖğrenme / Gerçek Yaşam Örneklemleri, Dil Kullanım Sanatları Bireysel Farkındalık Fırsatları yoluyla öğrenir.

Amacımız, çocuklarımızın farklı alanlardaki gelişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek deneyimleri kazanabilmeleri ve her yönden gelişebilmeleridir. Programımız dâhilinde sınıflarda ve bahçemizde uygulanan tüm çalışmalar; bilişsel alan, sosyal-duygusal alan, dil alanı, öz bakım alanı, büyük kas ve küçük kas becerilerini kapsayan psikomotor alan gelişimlerini desteklemektedir. 

Akademik çalışmalarımızın yanında, 5 yaş çocuklarımızın ilköğretime hazırlık davranışsal ve duygusal olarak da hazırlanmaları sağlanır.