Anadolu Lisesi Yabancı Dil

Yoğunlaştırılmış Dil Programı Uyguluyoruz

Yabancı dil eğitimine erken yaşta başlamanın oldukça önemli olduğunun farkındayız. İngilizce dil eğitimimiz, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış, Bayramlar Koleji’ne özgü, İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Derslerimizde kullanılan kitaplar her yıl yeniliklere uygun olarak güncellenmektedir.

Bu kitaplar tüm dünyada geçerliliği olan, öğrencilerin aktif olarak katılımını destekleyen, dört temel beceriyi geliştiren niteliktedir. Ayrıca bu kitaplar öğrencinin dikkatini ve ilgisini çekecek, onlara İngilizceyi sevdirecek ve Communicative Approach (İletişimsel Dil Yaklaşımı) bazlı etkinliklerin ağırlıkta olduğu sahiptir.

Bayramlar Koleji’nden mezun olan öğrencilerimiz burada oluşturdukları güçlü yabancı dil temeli sayesinde lise ve üniversitedeki eğitim hayatlarında da dil başarılarını devam ettirebilmektedir.

İngilizce dil öğrenimini ve bireysel öğrenme stillerini keşfettikleri bu dönemde dili deneyimleyerek öğretiyoruz. Öğrencilerimizin okul dışında bireysel çalışmalar yaparak ve ders dışındaki vakitlerinde İngilizceyi nasıl çalışması gerektiğini öğreterek programlarımızı devam ettiriyoruz. Asıl amacımız kendi kendini geliştirebilen, araştırmacı, meraklı ve bilinçli bireyler yetiştirmektir. Dil öğretirken bu husus en önemli hedeflerimizden birisidir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda, kültürler arası iletişim ve farklı kültürlerden bireylerin etkileşimi, giderek daha yaygın bir hale gelmiştir. Öğrencilerimizin farklı kültürleri anlamalarını kolaylaştırmak ve kendi kültürlerini çevresindekilere aktarırken, donanımlı bireyler olmaları için derslerimizi planlıyoruz. Bayramlar Koleji olarak amacımız çocuklarımızın 8.sınıfın sonunda Ortak Avrupa Dil Kriterlerine (CEFR) uygun olarak B2+ seviyesinde İngilizceyi konuşabilmeleri, okuduklarını anlayabilmeleri, dinlediklerini anlayabilmeleri ve yazılı anlatım becerisine sahip olmalarını sağlamaktır.

Lise öğrencilerimiz haftalık 8 saat İngilizce dersi almaktadır. Bu derslerde yoğunluk olarak konuşma(Speaking) ağırlıklı dersler işlenmektedir. Derslerde Cambridge yayınları ve Oxford yayınları kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin üniversite ve iş yaşamında gerekli olacak İngilizce dil becerilerini geliştiriyor, ihtiyaçları olan profesyonel desteği sağlıyoruz.

İngilizce Öğretimindeki Hedeflerimiz
Dili deneyimleyerek, gerçek yaşam koşullarına uygun öğrenmelerini sağlamak,
Sorgulayan, okuyan ve okuduğunu yorumlayabilen öğrenciler yetiştirmek,
Birçok etkinlik, kulüp çalışmaları ve projelerle gelecek hedeflerini şekillendirmelerini sağlamak,
Farklı durumlarda ve çevrimiçi platformlarda İngilizceye maruz kalmaları, pratik yapmaları sağlamaktır.