Anaokulu Rehberlik

Çok Yönlü Rehberlik Programı Uyguluyoruz

Rehberlik çalışmalarında, öğrencinin yaşına bağlı olarak içinde bulunduğu gelişim dönemi özellikleri göz önünde bulundurularak;

Beyin gelişimine bağlı zihinsel süreçleri, nörobilim ışığında çeşitli etkinliklerle desteklenir. Dil ve düşünce süreçlerinin gelişimi hedeflenir. Soyut, analitik düşünce ve akıl yürütme ile dil becerilerinin artması istenir. Duygusal ve sosyal gelişim süreçleri, tam olarak desteklenir. Öğrencinin olumlu benlik algısı edinmesi, kendine güvenmesi, çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurması ve sürdürebilmesi hedeflenir. Varsa negatif kaygılarının, ortadan kaldırılması amaçlanır. Kişinin üst gelişim basamağına sağlıkla geçmesi esastır.

Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi önleyici, destekleyici ve gelişimsel anlayışla hareket eder. Öğrenciyi tanıma destekleme ve geliştirme çalışmalarını yıl boyunca aktif olarak yürütür. Bu bağlamda yine öğrenci merkezli olmak üzere, öğretmen ve ebeveyn iş birliği ve koordinasyonunda, destekleyici ve yönlendirici çalışmalar yapar.

Okula uyum kapsamında oryantasyon çalışmaları yoğun olarak yapılır.
Öğrenciyi tanımada sınıf ve okul ortamında gözlem çalışmaları yürütülür.
Gerekli gelişim değerlendirmeleri çeşitli testlerle yapılır.
Çocuğu duygusal ve sosyal gelişimini destekleyici çalışmalar yapılır.
Temel sosyal becerilerin kazanımı ve çocuğun bireysel farkındalığı amaçlanır.
Çocuğun ebeveyni ile görüşmeler yapılarak içerikler hususunda bilgi alışverişi ve karşılıklı iş birliği ve destek sağlanır.
Çeşitli yazılı yayınlar ile belirli konularda bilgilendirme çalışmaları yapılır.