Eğitim Felsefemiz

Eğitimimize Öğrencilerimizi Tanıyarak Başlıyoruz

Bayramlar kolejinde akademik eğitim, öğrenciyi tanımakla başlar. Her öğrencinin ilgi ve yetenekleri, öğrenme stilleri ve çalışma alışkanlıkları tespit edilir. Öğretim öğrencinin bu özellikleri dikkate alınarak planlanır.

Dil Eğitimi

Bayramlar Koleji olarak hedefimiz; öğrencilerimizi küreselleşen dünyaya hazırlayıp onları her konuda söz sahibi bireyler haline getirmektir. Öğrencilerimiz, İngilizceyi günlük hayatın gereksinimleri, teknolojik yenilikler, sanatsal faaliyetler, spor etkinlikleri ve uluslararası sınavlar üzerinden pratik etmektedirler. İngilizce derslerimiz, alanında uzman öğretmenlerimizin hazırladığı çalışmalarla öğrencilerimizin “yaparak ve yaşayarak” öğreneceği nitelikte sürdürülmektedir. İngilizce öğretimine Anaokulunda başlanan okulumuzda, 5. Sınıf, yoğun İngilizce eğitiminin yapıldığı hazırlık sınıfı olarak planlanmıştır. Uluslararası geçerliliğe sahip yayınlar ve nativespeaker’lar desteği ile öğrencilerimizin ortaokul sonunda, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (CEFR) hedeflerine uygun seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir.

Öğrencilerimizin erken yaşta ikinci bir yabancı dilin farkına varmasını ve sevmesini, öğrencilerin dünyaya bakışını, kültürlerarası iletişimi sağlamak amacıyla 5. sınıftan itibaren Almanca ikinci yabancı dil olarak lise son sınıfa kadar verilmektedir.

Beceri Eğitimi

Her öğrenci özeldir. Kendine özgü yeteneklerle doğmuştur. Bu yetenekleri keşfetmek ve geliştirmek eğitimle mümkündür. Bugünün ve yarının dünyasında yetişmiş insandan sadece akademik başarı değil aynı zamanda, düşünen, araştıran, kendini ifade eden, problem çözebilen, iş birliği yapabilen, doğru kararlar veren, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen, görsel yorumlama yeteneklerine sahip kişiler olması beklenmektedir. Bu yüzden öğrencilerin bu alanlardaki becerilerini geliştirecek eğitim planlarına ve ortamlarına ihtiyaç vardır. Okulumuzda öğrencilerimizin yeteneklerini keşfettiğimiz ve geliştirdiğimiz birçok atölye bulunmaktadır.

Kişilik Gelişim Programı

Bir okulun akademik başarısı yanında öğrencilerinin sosyal ve kişilik gelişimine de destek olması beklenir. Kişilik, bireyin dış dünyada karşılaştığı olaylar ve olgular karşısında geliştirdiği düzenli ve sürekli davranış şekilleridir.  Kişiyi başkalarından ayıran, doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı tüm özellikler bütünüdür. Kişilik insan davranışlarının tüm yönlerini kapsar.

Eğitimin Kişilik Gelişimi üzerine etkisi tartışılmaz bir gerçektir. Özellikle 0-6 yaş arasındaki eğitim hayatında aile baş rolü üstlenirken, okul hayatının başlaması ile birlikte baş rol okul ortamının olmaktadır. Anasınıfından 11. Sınıfa kadar tüm sınıflarda uygulanan Kişilik Gelişimi programında her kazanım için farklı türde çalışma yer almaktadır.

Kişilik Gelişimi Programımızın Temel Unsurları

Etkinlikler, örnek kişilikler ve biyografileri, örnek kurumlar- kuruluşlar, yarışmalar ve ödüller, grup çalışmaları, medya okuryazarlığı etkinlikleri, dramalar, sanat etkinlikleri, spor etkinlikleri, şarkılar, araştırma ve projeler, aile etkinlikleridir.

Öğrencilerimizin, kişilik gelişimlerini destekleyecek sosyal sorumluluk projelerinde görev almaları hususunda cesaretlendirilerek yeni çevre ve arkadaş edinmeleri, sosyalleşmeleri desteklenir.

Kazandırılması hedeflenen belli başlı kişilik özellikleri: İnsanın değerli olduğu, sorumluluk, sağlıklı, edep, zaman yönetimi, vefa, doğruluk/adalet, yararlı olmak, eğlence kültürü, özdenetim, çalışkanlık ve sabırdır.