Kurucu Mesajımız

Yönetimden Mesaj

Eğitimde ülkemizin ve dünyanın gelişimi, çağın gerektirdiği yeni eğitim modelleri düşünüldüğünde ülkelerin, toplumların ve eğitim öğretimin büyük bir dönüşüm geçirdiği gerçeği ile karşı karşıyayız. Geleceğimizi eğitimle şekillendireceğimizi biliyor ve gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlayan eğitim anlayışımızla, yenilikçi ve üretken nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bayramlar Eğitim Kurumları, 1999 yılından bugüne, çeyrek asırlık tecrübesiyle uyguladığı eğitim modelleriyle ve nitelikli eğitim sistemiyle, her geçen yıl daha da büyüyen bir halka olarak, toplumdaki yerini almaya devam etmektedir.

Kurumumuz bünyesinde, günümüz teknolojisine uygun eğitim anlayışıyla gelişen ve yenilikçi bir eğitim sistemiyle geleceğe yön veren nitelikli öğrenciler yetiştirmeye özen gösteriyoruz.

Geleceğin asıl sahibi olan çocuklar ve gençler için, bugünün değil, yarınların gerekliliklerini göz önüne alarak vizyon ve misyonumuzu çağın gereklerine uygun olarak belirlemekteyiz. Öğrencilerimizi bilimsel düşünmeyi esas alan, öz kültürüne bağlı, saygılı, milli, manevi ve ahlaki değerlere sahip bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Araştıran, sorgulayan, öğrenmekten keyif alan, kendi çağının gerekliliklerine uyum sağlayabilen, geniş ve farklı bakış açılarıyla düşünebilen, tüm canlılara ve yaşadığı evrene sevgi, saygı ve sorumluluk duyan güçlü ve barışçıl nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla güvenli, mutlu ve huzurlu bir eğitim kurumu çatısı altında, öğrencilerimizin kendi yeteneklerinin farkına varması aynı zamanda onları geliştirmesi, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme yetkinliğine sahip bireyler olması, bununla birlikte kendini özel ve değerli hissetmesi önceliğimizdir.

Her bilgiye kolaylıkla ulaşılabilen bu günlerde, teknolojinin ve yabancı dilin öneminin farkındayız. Öğrencilerimizde ilgi uyandırabilecek ve sanatsal becerilerini geliştirebilecek atölyelerimizle öğrencilerimizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. Yepyeni bakış açılarıyla yenilikçi fikir ve buluşlarıyla insanlığa katkı sağlayacak bireyler yetiştiriyoruz.

Aile sıcaklığında bir kurum markası olan Bayramlar Eğitim Kurumları, her bir öğrencisinin, kendi hayat yolculuğundaki gelişimini desteklemekte, yeni nesilleri geleceğe hazırlamaktadır.

Dünyanın sevgi ve eğitimle şekilleneceğini biliyor, geleceğimizi sevgiyle, özveriyle ve bilgiyle yetiştirdiğimiz öğrencilerimize emanet etmekten mutluluk duyuyoruz. Bizler biliyoruz ki sevgiyle verilen her bilgi güçlenerek büyümeye devam eden bir tohumdur.