İlkokul

Eğlenerek ve Eğlendirerek Öğretiyoruz

Bayramlar Koleji İlkokul Eğitim Programı, öğrenme sevgisini aşılayan, akademik eğitimle birlikte uyguladığımız programlarla öğrenmeyi eğlenceli hale getiren, mutlu, araştırmacı, kişisel özelliklerinin farkında olan ve öğrencilerimizin her yönden gelişimini destekleyen bireyler yetiştirmek üzerine kurulmuştur. 

“Karakter Eğitimi” çalışmalarıyla öğrencilerimizde nezaket kurallarına uymayı, empati kurabilmeyi, sorumluluk şuuruyla hareket eden, azimli, paylaşımcı ve cömert bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Robotik – Kodlama ve Bilişim derslerimizle öğrencilerimize bilişsel düşünme, problem çözme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme gibi becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Bu dersleri ilkokul döneminde alan öğrencilerimiz gelecekte hangi mesleği seçerlerse seçsinler teknolojiye hâkim, karşılaştıkları problemlere hızlı çözümler getiren ve üreten bireyler olacaktır.

2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizle kitap okuma saatleri yaparak öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını artırıp, okumanın hayatımızdaki   önemini vurguluyoruz.

Akıl oyunları, drama, ahşap atölyesi, yazarlık atölyesi, mini tarım faaliyetleriyle öğrencilerimizin sosyalleşmeleri, ilgi alanlarını keşfetmeleri, bilgi birikimlerini artırmalarını sağlıyoruz.

Karakter eğitimi çalışmalarıyla sorumluluklarının bilincinde olan, insan hak ve hürriyetlerine saygı gösteren, empati kurabilen, vatanını seven, bağımsız olarak bir bayrak altında yaşamanın mutluluğunu hisseden ve manasını bilen, paylaşımcı, cömert ve sevgi yüklü insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Okuyan okumayı seven kendine felsefe edinen nesiller yetiştirme azmiyle her yıl kazanımlar çerçevesinde kitaplar seçerek, öğrencilerimizi yazarlarıyla buluşturuyoruz.

Sosyal Etkinliklerde, sportif müsabakalarda, gösterilerde her öğrencimizin içindeki beceriyi ortaya çıkarması için teşvik ediyor, özgüvenlerinin gelişmesini amaçlıyoruz. Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamak için her yıl farklı il içi / dışı gezi, gözlem etkinlikleri düzenliyoruz.