İlkokul Yabancı Dil

Yoğunlaştırılmış Dil Programı Uyguluyoruz

Yabancı dil eğitimine erken yaşta başlamanın oldukça önemli olduğunun farkındayız. İngilizce dil eğitimimiz, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış, Bayramlar Koleji’ne özgü, İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Derslerimizde kullanılan kitaplar her yıl yeniliklere uygun olarak güncellenmektedir.

Bu kitaplar tüm dünyada geçerliliği olan, öğrencilerin aktif olarak katılımını destekleyen, dört temel beceriyi geliştiren niteliktedir. Ayrıca bu kitaplar öğrencinin dikkatini ve ilgisini çekecek, onlara İngilizceyi sevdirecek ve Communicative Approach (İletişimsel Dil Yaklaşımı) bazlı etkinliklerin ağırlıkta olduğu sahiptir.

Bayramlar Koleji’nden mezun olan öğrencilerimiz burada oluşturdukları güçlü yabancı dil temeli sayesinde lise ve üniversitedeki eğitim hayatlarında da dil başarılarını devam ettirebilmektedir.

İlkokul, bütün çocuklarımız için çok önemli ve kritik bir dönemdir. Bu dönemde onların dil gelişimlerini özenle ve dikkatle planlıyoruz. Ortak Avrupa Dil Kriterlerine (CEFR) uygun 21.yy. becerileri ile donatılmış İngilizceyi en iyi öğrenebilecekleri öğretim modellerini kullanıyor uz. Çocuklarımızın İngilizce öğrenirken derslerden keyif almaları ve mutlu olmaları en önemli amaçlarımızdandır. Kullandığımız öğretim modellerinden olan gizil öğrenme (peripheral learning) modelimiz ile çocuklarımızı destekliyoruz. Onlar derslerde oyun oynarken, şarkı söylerken veya sınıf içi etkinliklere dahil olduklarında gizil öğrenme gerçekleşir. Bu dil öğretim modeli ile kaygıdan uzak mutlu bir şekilde dil öğrenmiş olurlar. Bayramlar Koleji olarak amacımız çocuklarımızın farklı bir lisanda sözlü ve yazılı olarak kendini doğru ifade edebilen duyarlı, açık fikirli bireyler yetiştirmektir. 1-4. Sınıflarımızda, 8 saat main course ve 2 saat skills dersi olmak üzere haftada toplam 10 saat İngilizce programı uyguluyoruz. Çocuklarımıza yabancı dil öğrenmenin temeli olan “Dinleme (listening), Konuşma (Speaking), Okuma (Reading) ve Yazma (Writing)” becerilerini derslerimizde 1.sınıftan 4.sınıfa kadar birbirlerine entegre bir şekilde veriyoruz.

Derslerde Cambridge yayınlarının Kid’s Box kitabı ile yaparak yaşayarak öğrenmelerini destekliyoruz. Ayrıca eğlenerek takip ettikleri UES yayınlarının Young Learning Place online platformu ile çocuklarımızı İngilizce öğreniminde destekliyoruz. Bunlarla birlikte Macenta yayınlarının Depp Primary Basic Pack materyalleri ile ödevlerimizi renkli ve eğlenceli bir hale çeviriyoruz. İlkokul 3.sınıf itibariyle çocuklarımızın Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanan uluslararası geçerliliğe sahip sınavlara katılmalarını sağlıyoruz. Bayramlar Kolejinde, çocuklarımızın İngilizceyi yaşayarak daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmeleri için özenle ve dikkatle bir eğitim veriyoruz.

İlköğretim Döneminde İngilizce Öğretimindeki Hedeflerimiz

Kendi ilgi alanları ile alakalı basit metinler yazabilir. (Writing)
Seviyesine uygun hazırlanmış metinleri okuyup anlayabilir. (Reading)
İngilizcenin konuşulduğu bir ortamda basit ve anlaşılır konuşulduğunda söylenenleri anlayabilir. (Listening)
İngilizcenin konuşulduğu ülkelerde kendisini ifade edebilir, temel ihtiyaçlarını giderebilir. (Speaking)